Εκπαιδευτική Κατάρτιση

  • Απόφοιτος του Αρσακείου Τοσιτσείου Εκάλης
  • Aπόφοιτος τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών με ειδικότητα κολυμβηση (2013)
  • Διπλωματούχος επαγγελματίας ναυαγοσώστης της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ ( Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής )
  • Κάτοχος πτυχίου γυμναστή TRX Suspension Training
  • Κάτοχος πτυχίου STA: Baby swimming
  • Κάτοχος πτυχίου STA: Special Needs in Aquatics
  • Πιστοποιημένος Personal Trainer & Aqua Aerobic Instructor από την Ευρωπαϊκή Holmes Place Academy
  • Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναριών για παθήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων σπονδυλικής στήλης με ειδικότητα σε αποκατάσταση μέσης και αυχένα
  • Παρακολούθηση σεμιναριών διατροφής και αντιμετώπισης παχυσαρκίας

^